ขอแสดงความยินดีกับความช่วย เหลือครอบครัววีรชนเมษาทมิฬผู้เสียสละ

ที่ได้รับเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่
และดีใจด้วยมากๆ ที่ได้รับความช่วยเหลืออย่างสมเกียรติจาก :

พณฯ ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทย
(โดย นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่26 เป็นผู้แทนมอบ)
พร้อมความช่วยเหลือจาก พี่น้อง นปช  ทั้งหลาย  ได้ให้การช่วยเหลือดังนี้

*พณฯ ทักษิณ ชินวัตร ได้มอบเงินสดให้ครอบครัวของวีรชนผู้วายชนม์ จำนวนหนึ่งแสนบาท
(100,000บาท)ต่อ1ครอบครัว  ครบทุกวีรชน

*พณฯ ทักษิณ ชินวัตร ได้มอบการอุปถัมภ์ทางการศึกษาให้แก่บุตรของวีรชนทุกท่าน จนจบปริญญาตรีทุกคน
ครบทุกวีรชน

*พี่น้อง นปช  ทั้งหลาย  ได้ให้การช่วยเหลือ เงินสดครอบครัวละ 25,000บาท พร้อมสิ่งยังชีพมากมาย

น้บว่าเป็นเกียรติยศ อันยิ่งใหญ่ต่อวีรชนผู้เสียสละชีวิตโดยไม่เคยหวังแม้จะเรียกร้องสิ่งใดตอบ แทน
นอกเหนือจากเสรีภาพหรือประชาธิปไตยโดยส่วนรวม

ขอท่านผู้วายชนม์จงสู่สุคติเถอด  สาธุ.
(Email: mesa53@windowslive.com)