ปณิธาน “ไพร่”

With the proletariat – a proletariat we die? เกิด อย่างไพร่ – เราจึงตายอย่างไพร่?
Dan died on the civilized feel depressed ตายบนแดน ศิวิไลซ์อันขื่นขม
On the ground – dead on the ground distress. เกิด บนดิน – ตายบนดินทุกข์ระทม
Deposition on the soil and soul ทับถมอยู่กับดินทั้งวิญญาณ

In which the proletariat can understand the suffering.เกิดอย่างไพร่จึงเข้าใจใดคือทุกข์
What is Who created happiness – one foray ใดคือสุขใครสร้างไว้ – ใครล้างผลาญ
Who sacrifice the fight is sill work. ใครสู้พลีตัวเป็นงัวงาน
Epro cram a Tipviman who สร้างทิพย์วิมานเปรอปรนใคร

With the proletariat – a proletariat and forefather เกิดอย่างไพร่ – เป็นไพร่ทั้งโคตรเหง้า
Find the Yaasg eat breakfast. หาค่ำกินเช้ามายาไส้
Month for monthly people sock away หาเดือนชนเดือนตะบันไป
To find many people treat you. ยังต้องหาเลี้ยงนาย อีกหลายคน

The ignoble – not born to me. เกิดเป็นไพร่ – ไม่ได้เกิดเป็นข้า
Copy and efforts to make a meal ลงแรงหาเลี้ยงมาจนปี้ ป่น
Yield to fear, how many evil people. ก้มหัวกลัวเกรงมา กี่ชั่วคน
Only the remaining resistance to flout troubled mindเหลือ จะทุกข์เหลือจะทนให้หยามใจ

The ignoble – not born a slave. เกิดเป็นไพร่ – ไม่ได้เกิดเป็นทาส
Only two hands are Announces dream เพียงสองมือจึง ประกาศความฝันใฝ่
Swim has only two ทวง for sovereignty เพียงสองตีนจึง ทวงหาอธิปไตย
Back to the proletariat and hard good กลับคืนเป็นของ ไพร่ทั้งยากดี

The ignoble – not born a slave. เกิดเป็นไพร่ – ไม่ได้เกิดเป็นทาส
Challenge to predict all the power used to oppress จะทาย ท้าทุกอำนาจเคยกดขี่
How many guns to the fight. กี่กระบอกปืนมาจะต่อตี
Will turn to a commoner walking land parcels. จะพลิกดินผืนนี้ให้ไพร่เดิน

The ignoble – for death is very common เกิดเป็นไพร่ – จะขอตายอย่างไพร่
Not honor requests – which ranks the praise. ไม่ ร้องขอเกียรติ-ยศใดมาสรรเสริญ
With the proletariat – a proletariat to death journey.เกิด อย่างไพร่ – ตายให้ไพร่ได้ก้าวเดิน
A rampart vanguard people. เป็นเชิงเทินทัพหน้า ประชาชน

With the proletariat – brother to death, so common เกิด อย่างไพร่ – พี่น้องจึงตายเพื่อไพร่
Another billion countless everywhere. อีกแสนล้านอสงไขย ทุกแห่งหน
Wake up dead proletarian freedom all people. ตายปลุก ไพร่ขึ้นเป็นไททุกผู้คน
Look harassment Opichn all classes away ลุกราวีอภิชน ทุกชั้นไป

Walk for heroic mission. ขอเดินตามปณิธานวีรชน
Opichn all nations to be harassed! จะราวีอภิชนทุกชาติไป!

Kan as Gantz. กานต์ ณ กานท์
May 10, 2553. 10 พฤษภาคม 2553

The opportunity to work ‘remember those who perished in a heroic event on April 10, 2553’. ในโอกาสงาน ‘รำลึกวีรชนผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์วันที่ 10 เมษายน 2553’

**********. **********

Remembrance events Mesa’s Heroes 10. กิจกรรมรำลึกวีรชน10เมษาฯ

  • Today, 10 May 53 at 19:00 pm at the Democracy Monument. -วันนี้ 10 พ.ค.53 เวลา 19.00 น. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย Invite a month working full remembrance of death from these forward ต 10 April 53 organized by a group of Sin Robert A. ต time Klampaiboon. เชิญร่วมงานรำลึกครบ 1 เดือน ผู้เสียชีวิตจากเหตการณ์ 10 เมษายน 53 จัดโดยกลุ่ม อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
  • Today at 16:00 am onwards. -วันนี้เวลา 16.00น.เป็นต้นไป Invitation of “Anonymous Heroes Remembrance” on the one month anniversary of massacre public places revolutionary CU. เชิญร่วมงาน “รำลึก วีรชนนิรนาม” วัน ในโอกาสครบรอบหนึ่งเดือนการสังหารประชาชน สถานที่ คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ Organized by a group of sparks. จัดโดยกลุ่มประกายไฟ For more information call. 0866604010 (joint wear black to mourn the event. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0866604010 (ร่วมแต่งชุดดำเพื่อไว้อาลัยแก่เหตุการณ์ On 10 Apr 0.53) ***. วันที่10เมย.53)***

*** Only one month to back ***เพียงหนึ่งเดือนให้หลัง Society seems to forget the incident. สังคมดูจะลืมเลือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น On April 10 last. ในวันที่10เมษายนที่ผ่านมา When military forces under the command of the government to disperse the gathering. เมื่อกองกำลังทหารภายใต้คำสั่งของรัฐบาลได้ทำการสลายการชุมนุม At the bridge over blue. ที่บริเวณสะพานผ่านฟ้า Previously, the government has confirmed that the government will not use real weapons on duty. ก่อนหน้านั้นรัฐบาลได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่มีการใช้อาวุธจริงในการปฏิบัติ หน้าที่ But what appears to contrast แต่สิ่งที่ปรากฏกลับตรงกันข้าม Hundreds of wounded people. มีผู้บาดเจ็บหลายร้อยคน Ten people died and many governments are trying to deviate the issue of breakdown of the assembly so as to put the blame for the terrorists but images as well as broadcast media. และเสียชีวิตหลายสิบคน รัฐบาล พยายามเบี่ยงเบนประเด็นการสลายการชุมนุมดังกล่าวโดยการโยนความผิดให้กับผู้ ก่อการร้าย แต่ภาพที่สื่อมวลชนถ่ายทอดรวมถึง Recorded events in the community support it is not so การบันทึกเหตุการณ์ในชุมนุมันไม่ใช่เช่นนั้น The Government has also not denied that. รัฐบาลไม่อาจปฏิเสธได้อีกแล้วว่า “The government soldiers are not shooting people.” “ทหารของรัฐบาลไม่ได้ยิงประชาชน”

Sadly on the morning of the 11th everything continues as if nothing happened. เรื่องที่น่าเศร้าคือเช้าวันที่ 11 ทุกอย่างดำเนินต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น Innocent people who died more meaningless without the government media are trying to spread the brave soldiers died, but for ordinary people live from hand to mouth ประชาชนบริสุทธิ์ที่เสียชีวิตดูไม่มีค่าไม่มีความหมาย สื่อรัฐบาล พยายามประโคมข่าวทหารกล้าที่เสียชีวิต แต่สำหรับประชาชนธรรมดาหาเช้ากินค่ำ Struggle for democracy, and with a pure heart, the story of his life …. why can not they be talking about … social ignore what happened as if “they deserve to die?” Is wrong because the wrong way own. และต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยด้วยใจบริสุทธิ์….เหตุใดเล่าชีวิตของพวกเขาจึง ไม่เป็นที่พูดถึง…สังคมเพิกเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้น ราวกับว่า “พวกเขาสมควรตาย?” เพราะมาอยู่ผิดที่ผิดทางเอง Or death for the poor. หรือความตายสำหรับคนจน May not be subject greater. อาจไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่นัก Because we were near death เหลือเกิน. เพราะพวกเราอยู่ใกล้ความตายเหลือเกิน Our risk of unemployment and famish เราเสี่ยงต่อการตกงานและอดตาย We often work at risk. บ่อยครั้งเราทำงานที่เสี่ยงอันตราย And without any collateral. และไม่มีหลักประกันใดๆ For this country. สำหรับประเทศนี้ If the patient is clear that the poor tend to die like a dog street anyway ….. death is normal for the poor, we ชัดเจนว่าถ้าคนจนป่วยก็มีแนวโน้มที่จะตายเหมือนหมาข้างถนนอยู่ดี…..ความ ตายเป็นเรื่องปกติสำหรับคนจนอย่างพวกเรา

Khanung Tech Chat Heroes who died for democracy suicide with explosives. คนึง ฉัตรเท วีรชนผู้พลีชีพเพื่อประชาธิปไตย เสียชีวิต ด้วยกระสุนปืน Purchased with his own tax money. ที่ซื้อด้วยเงินภาษีของเขาเอง A few days later the university faculty to come out to confirm that ไม่กี่วันถัดมาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังออกมายืนยันว่า “The breakdown of the assembly government is a valid and appropriate. “การสลายการชุมนุมของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ถูกต้องและสมควร By decree. Emergency “Your life Khanung security. ตามพรก.ฉุกเฉิน” ชีวิตของคุณคนึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย The university isของมหาวิทยาลัย แห่งนี้ ดูไร้ค่าในสายตาย Privileged people who live life on the oppression on the back rack and farm laborer with us. อภิสิทธิ์ชนที่อาศัยชีวิตอยู่บนการกดขี่ขูดรีดและทำนาบนหลังชนชั้นล่างอย่าง พวกเรา

We will not let the death of our friend worthless เราจะไม่ปล่อยให้การตายของเพื่อนเราไร้ค่า Today we will confirm whether the political will is what วันนี้เราจะยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นเช่นไร Event on April 10. เหตุการณ์วันที่10เมษายน Must be responsible. ต้องมีผู้รับผิดชอบ And leave your friends, we must be the example that และการจากไปของเพื่อนเราต้องเป็นอุทาหรณ์ว่า Such an event must be the last. เหตุการณ์ดังกล่าวต้องเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้าย We condemn all those who support the breakdown of the assembly on April 10 last and asked to remember the heroic struggle for the democratic left all …..***. เราขอประณามทุกคนที่สนับสนุนการสลายการชุมนุมในวันที่10เมษายน ที่ผ่านมา และขอระลึกถึงวีรชนเพื่อต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยผู้จากไปทุกท่าน…..***

*** Schedule. *** กำหนดการ more worthless in the eyes Â.

16:00 From addressing traffic exhibition event on April 10, 2553. 16.00 เริ่มปราศรัย เข้าชมนิทรรศการเหตุการณ์วันที่ 10 เมษายน 2553
16:30 Talk event on April 10 criminals NME state 16.30 เสวนาเหตุการณ์วันที่ 10เมษายน อาชญากรรรมรัฐ From experts. จากผู้ชำนาญการ And in the event. และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
Lecturer
วิทยากร

  • A. Pit Pongsawat. – อ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
  • A. Suda Phan Rang Kung. – อ.สุดา รังกุพันธ์
  • You Chai ฑ judge the execution. – คุณชัยธวัช ตุลาฑน

17:15 heroic relatives said the incident on April 10. 17.15 ญาติวีรชน กล่าวถึงเหตุการณ์วันที่10เมษายน And the death of the hero และการเสียชีวิตของวีรชน
17:45 Repentance said. 17.45 กล่าวไว้อาลัย Heroes who died. วีรชนผู้เสียชีวิต
18:00 statement. 18.00 อ่านแถลงการณ์ Singing with friends at the memorial to the ***. ร่วมร้องเพลงระลึกถึงเพื่อนที่จากไป***

Posted by Reporters at the grassroots people. 10.5.2010 3:27:00 after noon. Posted by นักข่าวชาวรากหญ้า at 5/10/2010 03:27:00 หลังเที่ยง