รายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะล่าสุด

ศูนย์เอราวัณ รายงานยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์บริเวณแยกวิทยุล่าสุด 14-15 พ.ค.มีผู้เสียชีวิต 16 รายบาดเจ็บ 141 ราย

ศูนย์บริการฉุกเฉินการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รายงานจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์บริเวณแยกวิทยุล่าสุด มีผู้บาดเจ็บจำนวน141ราย เสียชีวิต 16ราย รวมมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จำนวน 157 ราย โดยผู้เสียชีวิตมีรายชื่อดังนี้

นายอินแปลง เทศวงษ์ รพ.กล้วยน้ำไท
นายเสน่ห์ นิลเหลือง รพ.กล้วยน้ำไทย
นายปิยะพงศ์ กิติวงษ์ รพ.ตำรวจ
นายประจวบ สิราพันธ์ รพ.ตำรวจ
นายสมศักดิ์ ศิลารักษ์ รพ.ตำรวจ
นายพัน คำกอง  รพ.พญาไท2
ชาวไทยไม่ทราบชื่อ รพ.พญาไท2
ชาวไทยไม่ทราบชื่อ รพ.ราชวิถี
น.ส.สันธนา สรรพศรี  รพ.พญาไท1
นายชัยยันต์ วรรณจักร รพ.พระมงกุฎเกล้า
นายบุญทิ้ง ปานศิลา รพ.รามาธิบดี
นายกิติพันธ์ ขันทด รพ.ราชวิถี
นายสรไกร ศรีเมืองปูน รพ.ราชวิถี
นายสมร ไหมทอง รพ.พยาไท2
ชายไทยไม่ทราบชื่อ  รพ.ราชวิถี
นาย ทิพเนตร เจียมพล  รพ.ราชวิถี
เป็นผู้บาดเจ็บชาวต่างชาติ 3ราย  เป็นชาวแคนนาดา1 ราย ชาวโปแลนด์1 ราย และชาวพม่า 1 ราย