วันศุกร์,16 เมษายน 2553
People channel ออกอากาศได้อีกครั้ง

หลังจากจอดำไป 2 วัน
ขณะนี้ เวทีราชประสงค์ ประกาศการปรับเครื่องรับสถานีประชาชน People Channel ใหม่ ดังนี้
C-band
Thaicom 5
Frequency 03520
Symbol rate 02960

ข่าวจาก
http://thaienews.blogspot.com/2010/04/people-channel_16.html