ศอฉ.เปิดเกมรุก ล้อมแดง6โมงเย็น ลั่น!! พร้อมใช้กระสุนจริง

ศอฉ.แถลงเริ่มมาตรการกดดันม็อบ 18.00 น.วันนี้ ตัดน้ำไฟ พร้อมปิดถนนรอบราชประสงค์อนุญาตให้ผู้ชุมนุมออกนอกพื้นที่ได้ แต่ไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีก พร้อม เร่งประสานผู้ประกอบการสั่งลูกจ้างหยุดงานตั้งแต่พรุ่งนี้

พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. แถลงว่า ศอฉ. ดำเนินการปิดล้อมสกัดกั้นพื้นที่ราชประสงค์ อย่างสมบูรณ์ โดยมีการปิดล้อมเส้นทาง ที่อยู่โดยรอบพื้นที่ราชประสงค์ เป็นลักษณะกรอบสี่เหลี่ยม ตั้งแต่ถนนพญาไท ถนนเพชรบุรี ถนนวิทยุ จะปิดการจราจร ส่วน ถนนพระราม 4 ยังคงเปิดการจราจรตามปกติ

โดยเริ่มปฏิบัติการในเวลา 18.00 น. วันนี้ โดยผู้ชุมนุมสามารถออกพื้นที่ได้ แต่ไม่สามารถผ่านเข้าไปในพื้นที่การชุมนุม ส่วนบุคคลที่อาศัย หรือ ทำงานในพื้นที่ราชประสงค์ จะต้องแสดงบัตรประจำตัว หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ที่ระบุด้วยว่า มีที่อยู่อาศัย หรือ ทำงานอยู่ในบริเวณดังกล่าว ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อติดสติกเกอร์ ใช้ผ่านเข้าออก

นอกจากนี้ ยังมีการปิดการบริการสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ อาทิ ไฟฟ้า น้ำ เรือ รถโดยสารประจำทาง หรือ รถไฟฟ้า ซึ่งส่วนใดสามารถดำเนินการได้ก่อน ก็จะเริ่มดำเนินการทันที ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ มีการเคลื่อนรถหุ้มเกราะ ในการกระชับพื้นที่โดยรอบด้วย เพื่อป้องกันอันตราย ให้เจ้าหน้าที่ และสร้างความปลอดภัย ให้กับผู้ชุมนุม และหากเกิดมีการปะทะกัน กับกลุ่มผู้ก่อการร้าย ก็มีความจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนลูกซอง และกระสุนจริงในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม พ.อ.สรรเสริญ กล่าวด้วยว่า ศอฉ. จะขอความร่วมมือ กับผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ในพื้นที่ราชประสงค์ ให้หยุดดำเนินกิจการชั่วคราว ตั้งแต่วันพรุ่งนี้(14พ.ค.)เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

รายงานเพิ่มเติมมีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่า BTS สถานีสยาม ชิดลม เพลินจิต ราชดำริ ปิด 18.00น. สถานีอื่นยังเิปิดให้บริการปกติ ส่วนรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่ ระหว่างการประเมิน ด้านถนนที่มีผลกระทบ เริ่มจากจากแยกราชเทวี ไปตาม ถ.เพชรบุรี ถึงแยกขึ้นทางด่วนเพชรบุรี ทิศใต้ ตั้งแต่แยกทางขึ้นด่วนเพชรบุรี จนถึงสี่แยกถนนวิทยุ เรื่อยมาจนถึงถนนพระรามที่ 4 จนถึงแยกสามย่าน และขึ้นเหนือไปบรรจบจุดเริ่มต้นตามถนนพญาไท จนกระทั่งถึงแยกราชเทวี ซึ่งเป็นลักษณะกรอบสี่เหลี่ยม