หน่วยงานสหประชาชาติในไทย
http://www.un.or.th/thai/unagencies/index.html
สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ
หน่วยสนับสนุนระหว่างหน่วย งาน
แฟกซ ์: +66 (0) 280-0556
อีเมล : unrc.thailand@one.un.org
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/ContactUs.aspx
—————————————————-
สำนักงานสหประชาชาติข้าหลวงใหญ่ สำหรับสิทธิมนุษยชน (UN Office of the High Commissioner for Human Rights – UNOHCHR)
UNOHCHR สนับสนุนประชาคมระหว่างประเทศและรัฐสมาชิกให้ยึดถือมาตรฐานสากลด้านสิทธิ มนุษยชนที่ผ่านความเห็นชอบทั่วไป
หัวหน้าหน่วยงาน:     นาย โฮมายูน อลิซาเด
ตัวแทน ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่อยู่:     อาคารสหประชาชาติ ชั้น 6 ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์:     +(66) 2 288 1235
แฟกซ์:     +(66) 2 288 3009
อีเมล:     OHCHR.Bangkok@un.org
เว็บไซต์:     http://bangkok.ohchr.org
เว็บไซต์:     http://www.ohchr.org/
——————————————————–
สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรม แห่งสหประชาชาติ (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA)
OCHA ได้รับมอบอำนาจในการประสานงานการตอบสนองด้านมนุษยธรรม การพัฒนานโยบาย และการส่งเสริมมนุษยธรรมของสหประชาชาติ
หัวหน้าหน่วยงาน:นาย เธอริเย่ สแกฟดาล
หัวหน้าสำนักงานภูมิภาคประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก
ที่อยู่:     สำนักงานภูมิภาคประจำ ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก อาคารสหประชาชาติ ห้องเอ็กเซคคิวทีฟ สูท ชั้น 2 ถ. ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์:     +66 2 288 2611
แฟกซ์:     +66 2 288 1043
เว็บไซต์:     ochaonline.un.org/roap