เมื่อวันที่  9  เมษายน  2553 ได้มีการออกหมายจับแกนนำ  นปช   :

1.นพ.เหวง  โตจิราการ
2.นางดารุณี  กฤตบุญญาลัย
3.นายจรัญ  ดิษฐาอภัย
4.นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ
5.นายนิสิต  สินธุไพร  หมายจับที่
6.นายวีระ  มุสิกพงศ์
7.นายก่อแก้ว   พิกุลทอง
8.นายขวัญชัย  สาราคำ/ไพรพนา
9.นายชินวัฒน์  หาบุญพาด
10.นายวิภูแถลง  พัฒนภูไทย
11.นายอดิศร  เพียงเกษ   หมายจับที่
12.นายวรพล  พรหมิกบุตร
13.พ.ต.ท.ไวพจน์  อาภรณ์รัตน์
14.นายสำเริง  ประจำเรือ
15.นายวิสา  คัญทัพ
16.นางไพจิตร  อักษรณรงค์  และ
17.พล.ต.ขัตติยะ  สวัสดิผล

1.พ.อ.อภิวันท์  วิริยะชัย  ส.ส.นนทบุรี  พรรคเพื่อไทย
2.นายการุณ  โหสกุล  ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย
3.นายจตุพร   พรหมพันธุ์  ส.ส.สัดส่วน  พรรคเพื่อไทย