วันพุธ, พฤษภาคม 12, 2010

Glory Khanung Tech Chat: cad – Red – CU.

แด่ คนึง ฉัตรเท: ไพร่-แดง-จุฬาฯ

Pi Khanung be assembled with the first red shirts Supachalasai Stadium last year, simple reason is almost the same reasons, and Chulalongkorn University in conjunction with news pages to find the management CU already. พี่คนึงมาร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงครั้งแรกที่สนามศุภชลาศัยเมื่อปีที่แล้ว เหตุผลง่ายๆ ก็คือ มันใกล้จุฬาฯ และด้วยเหตุผลเดียวกันประกอบกับหน้าที่ที่จะต้องหาข่าวให้ผู้บริหารจุฬาฯ อยู่แล้ว Pi Khanung intention is to gather regularly. พี่คนึงจึงไปชุมนุมที่ราชประสงค์อยู่เสมอ But not at the stage to join the rally red shirts before the king .. the first and only time that Pi Khanung gathered the king แต่ไม่เคยไปร่วมชุมนุม ณ เวทีคนเสื้อแดงที่ผ่านฟ้ามาก่อนเลย..ครั้งแรกและครั้งเดียวที่พี่คนึงไป ชุมนุมที่ผ่านฟ้า Was held on April 10, 2553. คือเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553

The execution judge the Pearl Chai. โดย ชัยธวัช ตุลาฑล
Source. Facebook. ที่มา เฟซ บุ๊ค

Note: This is a record that I updated the notes to write quickly on May 10 last. หมาย เหตุ :นี่เป็นบันทึกที่ผมปรับปรุงจากโน้ตที่เขียนขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา To be speaking on the same day. เพื่อนำไปพูดในวันเดียวกันนั้น In remembrance anniversary of a monthly event April 10, 2553 at the front of revolutionary CU that day, the students organized invited me to speak as land sky the same and in the event on 10 Mesa too, but I ask Speaking as a former CU student, one because I have to say about it. ในงานรำลึกครบรอบ 1 เดือน เหตุการณ์ 10 เมษายน 2553 ณ ลานหน้าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ วันนั้นทางนิสิตที่จัดงานเชิญผมไปพูดในฐานะ บก. ฟ้าเดียวกัน และผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่ 10 เมษาด้วย แต่ผมขอพูดในฐานะอดีตนิสิตจุฬาคนหนึ่ง เนื่องจากว่า เรื่องที่ผมจะพูดนั้น What is your story Khanung Chat Tech CU staff person in the event of death at 10 in Mesa, which is the applicant called him peak steam คือเรื่องของคุณคนึง ฉัตรเท เจ้าหน้าที่ของจุฬาฯคนหนึ่งที่เสียชีวิตในเหตุการณ์วันที่ 10 เมษาด้วย ซึ่งในที่นี้ขออนุญาตเรียกเขาว่า พี่คนึง

Pi Khanung 50 years old born on March 27 in A. Phachi Ayutthaya to work as a CU employee budgetary funds from the year 2527. พี่คนึงอายุ 50 ปี เกิดวันที่ 27 มีนาคม ใน อ.ภาชี จ.อยุธยา เข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินงบประมาณแผ่นดินที่จุฬาตั้งแต่ พ.ศ. 2527

Start with the security of the university. เริ่มจากเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย And last worked as a patrol outside the uniform. จนล่าสุดทำงานเป็นสายตรวจนอกเครื่องแบบ Pi Khanung and families living on the CU staff flat. พี่คนึงและครอบครัวพักอาศัยอยู่บนแฟลตเจ้าหน้าที่ในจุฬา As a working wife is just temporary. ภรรยาทำงานมีฐานะเป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราว One son is 13 years old studying in class m 2. มีลูกชายหนึ่งคน อายุ 13 ปี กำลังเรียนอยู่ชั้น ม. 2

Pi Khanung fun personality accomplished quickly bellicose talk is not good to anyone. พี่คนึงมีบุคลิกคล่องแคล่วรวดเร็ว สนุกสนาน คุยเก่ง ไม่ชอบทะเลาะกับใคร A person successfully. เป็นคนเรียบร้อย Housekeeping and cooking responsibilities instead of his wife. รับผิดชอบทำงานบ้านและทำอาหารแทนภรรยา From the band alcohol เวลาตั้งวงสุรา He often would be the monopoly cook hors d’oeuvres to make friends. เขามักจะเป็นคนผูกขาดเข้าครัวทำกับแกล้มให้เพื่อนๆ Room service and beverages do not fill the depleted glass and friends set up a “Khun Rarin. รวมทั้งคอยบริการเติมเครื่องดื่มไม่ให้พร่องแก้ว จนเพื่อนๆ ตั้งให้เป็น “ขุนระริน”

Pi Khanung died from trying to disperse the rally of the T-intersection straight red bull pen on April 10 last. พี่คนึงเสียชีวิตจากการพยายามเข้าสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงตรงบริเวณสี่ แยกคอกวัว เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา At first, doctors said Wachira Hospital. ทีแรกหมอโรงพยาบาลวชิระบอกว่า Pi Khanung probably died a heart attack. พี่คนึงน่าจะเสียชีวิตเพราะหัวใจวาย But final autopsy results found that แต่สุดท้ายผลการชันสูตรศพพบว่า Pi Khanung died from being shot. พี่คนึงเสียชีวิตจากการถูกยิง Shot into the right ribs. กระสุนเข้าซี่โครงด้านขวา Then the explosion spread to the lungs before the spinal cord. แล้วไประเบิดที่ปอดก่อนกระจายไปที่ไขสันหลัง Blood in the thorax, lung mad tatter เลือดคลั่งในช่องอก ปอดฉีกขาด

From media reports. จากรายงานของสื่อมวลชน At first the relatives. ตอนแรกที่ญาติๆ Pi Khanung heard it announced the death. พี่คนึงได้ยินข่าวประกาศชื่อผู้เสียชีวิตนั้น Not sure whether to use or blank ยังไม่มั่นใจว่าจะใช่หรือเปล่า It is normally said Khanung kind. เพราะปกตินายคนึงเป็นคนใจดี But when the check that it is. แต่เมื่อตรวจสอบแล้วว่าใช่ Regret very รู้สึกเสียใจมาก

Son of Pi Khanung said. ด้านลูกชายพี่คนึงบอกว่า When you know the news is very sad. เมื่อรู้ข่าวก็เสียใจมาก Cried the great room. ร้องไห้อยู่พักใหญ่ Aunt and told to hand strength. จนน้าสาวบอกว่าต้องเข็มแข็ง He is trying to chill. เขาจึงต้องพยายามทำใจ Past politics like his father. ที่ผ่านมาพ่อของเขาชอบเรื่องการเมือง But not to join any event and come to regret this but I have to try to strong แต่ก็ไม่เคยเข้าร่วมเหตุการณ์ใดๆ จนมาครั้งนี้ แต่ถึงเสียใจก็ต้องพยายามเข้มแข็ง It also has to look after mother. เพราะยังมีแม่ที่ต้องคอยดูแล And when it grows up. และเมื่อโตขึ้นนั้น He also committed that เขาก็ยังตั้งมั่นว่า I will serve อยากจะเป็นทหาร Received the National. ได้รับใช้ชาติ

Mate to the end and now his wife arrived Pi Khanung the fall in pressure from several. เมื่อสิ้นคู่ชีวิตไปแล้ว มาถึงตอนนี้ ภรรยาของพี่คนึงยังตกอยู่ในภาวะกดดันจากหลายเรื่อง As well as expenses and liabilities of the family to bear receive รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินของครอบครัวที่ต้องแบกรับ On cremation husband ในวันเผาศพสามี Her brother, one that I used to know each other well with loving Pi Khanung before. พี่ชายของเธอคนหนึ่งซึ่งก็เคยรู้จักรักใคร่กันดีกับพี่คนึงมาก่อน Refused to work. ไม่ยอมมาร่วมงาน Reason that ด้วยเหตุผลว่า They are “communist.” พวกมันเป็น “คอมมิวนิสต์”

Friends of the Pee Khanung I regret what happened. ด้านเพื่อนของพี่คนึงก็เสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น They think it’s not what happens. พวกเขาคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น Why the Government must take gun to shoot people who put no weapons. ทำไมรัฐบาลต้องเอาปืนมายิงใส่ประชาชนที่ไม่มีอาวุธ By hearsay of the Security Officer. Chula two more people to stay here with the separate cattle pen that day. ตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ รปภ. จุฬาอีก 2 คนที่ไปอยู่ตรงบริเวณแยกคอกวัวด้วยในวันนั้น Friends of Pi Khanung confirm that เพื่อนของพี่คนึงยืนยันว่า Soldiers shot demonstrators put real ทหารยิงใส่ผู้ชุมนุมจริง

After 10 events, although Mesa government and the media will broadcast the red shirts cause violence หลังเหตุการณ์ 10 เมษา แม้ว่ารัฐบาลและสื่อมวลชนจะออกข่าวว่าเสื้อแดงก่อความรุนแรง And terrorists in disguise. และมีผู้ก่อการร้ายแฝงตัวอยู่ To dissuade people not to attend another meeting. เพื่อห้ามปรามไม่ให้ประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมอีก Pi Khanung albeit friend is not afraid to join the rally and the intention is always after work. ทว่าเพื่อนพี่คนึงไม่กลัวและยังไปร่วมชุมนุมที่ราชประสงค์อยู่เสมอหลังเลิก งาน They reason that พวกเขาให้เหตุผลว่า What the government said. สิ่งที่รัฐบาลบอก Different to what they see reality. ต่างกับสิ่งที่พวกเขาเห็นจริง What happens if the demonstrators, they want to reinforce ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชุมนุมพวกเขาก็อยากไปเสริมกำลัง To help many people that the government is not telling, then we must believe. ไปช่วยกันหลายๆ คน ไม่ใช่ว่ารัฐบาลบอกอะไรแล้วเราต้องเชื่อ

Pi Khanung never joined any political movement before he would not have an active citizen or citizens actively in the definition of civil society. พี่คนึงไม่เคยเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆ มาก่อน เขาคงไม่ได้เป็น active citizen หรือพลเมืองที่กระตือรือร้นในนิยามของภาคประชาชน

In terms of the red shirts already.
ในแง่ของคน เสื้อแดงแล้ว May say that Pi Khanung a “red refrigerator, pay the most. อาจกล่าวได้ว่า พี่คนึงเป็น “แดงตู้เย็น” เสียเป็นส่วนใหญ่

With the duty and burden to family ด้วยภาระหน้าที่การงานและภาระในครอบครัว Pi Khanung not rally against the coup attempt 19 not out against the Constitutional Act of 50 movements and not to gather together people in red shirts early. พี่คนึงไม่เคยออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐประหาร 19 กันยา ไม่เคยออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 และไม่ได้ไปร่วมชุมนุมคนเสื้อแดงในยุคแรกๆ

Known as Pee Khanung be assembled with the first red shirts Supachalasai Stadium last year, simple reason is almost the same reasons, and Chulalongkorn University in conjunction with the page to find news executives Chula already. เท่าที่ทราบ พี่คนึงมาร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงครั้งแรกที่สนามศุภชลาศัยเมื่อปีที่แล้ว เหตุผลง่ายๆ ก็คือ มันใกล้จุฬา และด้วยเหตุผลเดียวกันประกอบกับหน้าที่ที่จะต้องหาข่าวให้ผู้บริหารจุฬาอยู่ แล้ว Pi Khanung intention is to gather regularly. พี่คนึงจึงไปชุมนุมที่ราชประสงค์อยู่เสมอ But Pi Khanung never gathered together at the stage through the sky red shirts before. แต่พี่คนึงไม่เคยไปร่วมชุมนุม ณ เวทีคนเสื้อแดงที่ผ่านฟ้ามาก่อนเลย

First and only time that Pi Khanung gathered through the sky. ครั้งแรกและครั้งเดียวที่พี่คนึงไปชุมนุมที่ผ่านฟ้า Was held on April 10, 2553.คือเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553

Pi evening that originally intended to Khanung Situation whim เย็นวันนั้น เดิมทีพี่คนึงตั้งใจจะไปร่วมชุมนุมที่ราชประสงค์ But enough of the truck shirts red card call to mobilize people to help siblings king แต่พอเห็นรถกระบะของการ์ดคนเสื้อแดงที่เรียกระดมคนให้ไปช่วยพี่น้องที่ผ่าน ฟ้า Pi Khanung hop in a car with it. พี่คนึงก็กระโดดขึ้นรถไปด้วย The car left at their intersection, Pathumwan. โดยจอดรถตนเองทิ้งไว้ที่สี่แยกปทุมวัน

The hearsay of colleagues. ตามคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมงาน Pi Khanung always say that do not like the leadership of the Democrat Party from time immemorial opposite his favorite policies and management of the Thai Rak Thai as well as friends. พี่คนึงจะพูดอยู่เสมอว่าไม่ชอบการบริหารของพรรคประชาธิปัตย์มาแต่ไหนแต่ไร ตรงกันข้าม เขาชื่นชอบนโยบายและการบริหารงานของพรรคไทยรักไทยเช่นเดียวกับเพื่อนๆ His majority. ของเขาส่วนใหญ่ Although people like Pee Khanung are already welfare of the university. และถึงแม้คนอย่างพี่คนึงจะได้รับสวัสดิการของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว What more could not benefit from certain policies of Thai Rak Thai as 30 baht for every treatment. ทำให้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพิ่มจากนโยบายบางอย่างของไทยรักไทย เช่น 30 บาทรักษาทุกโรค But they still liked it. แต่พวกเขาก็ยังชอบมัน Because how their relatives in other provinces also benefit by เพราะอย่างไรญาติพี่น้องของพวกเขาในต่างจังหวัดก็ได้รับสิทธิประโยชน์ด้วย

When asked oriented banter of friends. เมื่อถูกถามเชิงสัพยอกจากเพื่อนๆ That why you’d ไอ้ Khanung เนี่ Â. ว่าไอ้คนึงมึงไปทำไมเนี่ย Why go with red shirts. ไปร่วมกับเสื้อแดงทำไม You actually red or blank คุณแดงจริงหรือเปล่า Pi Khanung I say red, I actually do not like me because it is two standard inequality in society. พี่คนึงก็ตอบว่า ผมแดงจริง ผมไปเพราะไม่ชอบ 2 มาตรฐาน มันเป็นความเหลื่อมล้ำกันในสังคม Pi Khanung dissatisfaction often complain of inequality is fair to prosecute the case, people with red shirts, yellow shirts. พี่คนึงบ่นไม่พอใจบ่อยถึงความไม่เท่าเทียมเป็นธรรมในการดำเนินคดีระหว่าง กรณีคนเสื้อแดงกับคนเสื้อเหลือง And collapse if Thai Rak Thai Party and People’s Power. รวมทั้งกรณียุบพรรคไทยรักไทยและพลังประชาชน Off from applying to positions as Chairman of cooking. กรณีสมัครต้องหลุดจากตำแหน่งนายกเพราะทำกับข้าว Pi Khanung not like the Constitution Act of 50 with พี่คนึงไม่ชอบรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 ด้วย

Lower-level officials in Chula mostly red shirts. เจ้า หน้าที่ระดับล่างของจุฬาส่วนใหญ่เป็นเสื้อแดง Friend Pi Khanung assessment to me thatเพื่อนพี่คนึง ประเมินให้ผมฟังอย่างนั้น Only in the Security section. About 280 people from 300 the red shirts. เฉพาะในส่วนที่เป็น รปภ. ราว 280 คน จาก 300 คน เป็นคนเสื้อแดง

They often see on TV with flat red shirts. พวกเขามักจะดูทีวีเสื้อแดงด้วยกันบนแฟลต Time to join rally เวลาไปเข้าร่วมชุมนุม Tend to separate their private or family to keep it in on time for completion would remove the uniform. มักจะแยกกันไปส่วนตัวหรือไปกับครอบครัวตนเอง ต่างคนต่างไป เมื่อเสร็จสิ้นเวลางานก็จะถอดเครื่องแบบ Then transform into the red shirts. แล้วแปลงร่างเป็นคนเสื้อแดง If you can see in the assembly will not greet each other. หากเห็นกันในที่ชุมนุมก็จะไม่ทักทายกัน Each person walking. ต่างคนต่างเดิน But when morning came gradually to talk to that gathered at the spot where the same do. แต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นถึงจะค่อยมาคุยกันว่าไปชุมนุมอยู่ตรงจุดไหนกันบ้าง

However, a friend told Khanung Pi. อย่างไรก็ดี เพื่อนของพี่คนึงเล่าว่า They always told each other that we do not try to fix the political conflict I. พวกเขาบอกกันอยู่เสมอว่าเราอย่าเอาเรื่องการเมืองมาขัดแย้งกันนะ Is friends friends. เพื่อนฝูงก็คือเพื่อนฝูง

Under an environment of cultural Chula other. ภายใต้ สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมแบบจุฬาๆ Typically, people like Pee Khanung not be honored already. โดย ปกติคนอย่างพี่คนึงไม่ค่อยจะได้รับเกียรติอยู่แล้วFriends of Pi release Khanung listen to that เพื่อนของ พี่คนึงระบายให้ฟังว่า They need emotional support from teachers always พวกเขาต้องรองรับอารมณ์จากอาจารย์ เสมอ University teachers often use the emotional mercy of the Security Officer. Are always annoyed when the cause inconvenience discontent อาจารย์ใน มหาวิทยาลัยมักจะใช้อารมณ์ โวยวาย ต่อว่า เจ้าหน้าที่ รปภ. อยู่เสมอเมื่อเกิดเหตุให้หงุดหงิด ไม่สะดวก ไม่พอใจ

Political ในทางการเมือง When the CU. เมื่ออยู่ในจุฬา People like Pi or red Chula Khanung a lower-level officials must be modest in the expression of a political idea. คนอย่างพี่คนึงหรือแดงจุฬาที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างต้องเจียมเนื้อเจียม ตัวในการแสดงออกซึ่งความคิดทางการเมืองของตัว In case someone out election stickers to the car to work. เมื่อเกิดกรณีที่มีคนเอาสติ๊กเกอร์ยุบสภาไปติดรถที่จะใช้ปฏิบัติงาน Teachers or executive staff is frantic and finally the reason that อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารก็โวยวายจนต้องเอาออกด้วยเหตุผลว่า “Are in a time of” or “Royal car” to be repeated to enjoin that. “กำลังอยู่ในเวลางาน” หรือเป็น “รถหลวง” ซ้ำยังถูกกำชับมาด้วยว่า If the sticker and an election under guard to remove the door. หากเห็นสติ๊กเกอร์ยุบสภาตามป้อมยามและประตูให้เอาออกด้วย

What are they the same front as being cut sticker red shirts. มีบ้างเหมือนกันที่พวกเขาโดนกรีดรถส่วนตัวเพราะติดสติ๊กเกอร์เสื้อแดง Even a rumor spread out that กระทั่งมีข่าวลือกระจายออกไปว่า If not removed will be punished. หากไม่เอาออกจะมีโทษ When the request for an interview with reporters, colleagues or relatives in the steam CU peak. เมื่อมีนักข่าวมาติดต่อขอสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานหรือญาติของพี่คนึงในจุฬา They have refused to prevent problems with the university. พวกเขาก็ต้องปฏิเสธเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับมหาวิทยาลัย

Life of Pi the value Khanung how ชีวิตของคนอย่างพี่คนึงมีค่าแค่ไหน They think that they are not just political game Bia piece in fighting the authorities? พวกเขาจะคิดหรือไม่ว่าตนเองเป็นแค่เบี้ยหมากในเกมการเมืองที่ผู้มีอำนาจ ต่อสู้กัน? Pi Khanung would not have a chance to answer this question. พี่คนึงคงไม่มีโอกาสจะตอบคำถามนี้ But friends say his red CU. แต่เพื่อนแดงจุฬาของเขาบอกว่า They do not think like that. พวกเขาไม่คิดแบบนั้น They gathered wholehearted พวกเขาไปชุมนุมด้วยความเต็มใจ Although we do not go against others went to mission success. และถึงแม้เราไม่ไปต่อสู้ คนอื่นก็ไป เพื่อให้ภารกิจสำเร็จ To achieve something better. เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น

When the rally this time นปช. Chu slogans on the struggle between proletariat and Amat. เมื่อการชุมนุมคราวนี้ นปช. ชูคำขวัญว่าด้วยการต่อสู้ระหว่างไพร่กับอำมาตย์ Scholars to describe the same crowd that large Thai society and no commoner. นักวิชาการดาหน้าออกมาอธิบายกันใหญ่ว่าสังคมไทยไม่มีไพร่แล้ว Thai society and class struggle is not with และสังคมไทยก็ไม่มีการต่อสู้ทางชนชั้นด้วย Albeit for Pi contemplate with friends. ทว่าสำหรับพี่คะนึงกับเพื่อน They say that Josh Kun นี่แหละ proletarian people like Pee Khanung willing to define themselves proletariat พวกเขาพูดหยอกล้อกันว่า กูนี่แหละไพร่ คนอย่างพี่คนึงยินดีที่จะนิยามตัวเองว่าไพร่ They see that this term is also available. พวกเขาเห็นว่าคำนี้ยังใช้ได้อยู่

Like the word Amat. เช่นเดียวกับคำว่าอำมาตย์ This friend told me that Pi Khanung we see in the Amat. ซึ่ง เพื่อนพี่คนึงบอกผมว่าเราเห็นตัวอำมาตย์อยู่ It likes to pick the ball is behind all. ตัวนี้มัน ชอบไปล้วงลูกอยู่เบื้องหลังตลอด But with thoughtful แต่ด้วยความเกรงใจ I do not see the washing on which he? ผมไม่ได้ซัก ต่อว่าเขาเห็นตัวไหน?

In the morning I went to talk with friends Pi Khanung that ในเช้าวันที่ผมไปคุยกับเพื่อนพี่คนึงนั้น The road I heard your radio interview ส.ว. Women of Bangkok. ระหว่างเดินทางผมได้ยินรายการวิทยุสัมภาษณ์ท่าน ส.ว. หญิงของกรุงเทพฯ The praise that comes from “the people,” she shows that they understand the problems of poor care and pleasurably ซึ่งยกย่องกันว่ามาจาก “ภาคประชาชน” เธอแสดงตนว่าห่วงใยและเข้าใจปัญหาของคนจนอย่างน่าชื่นชม She recognized the hope that the problem of assembly of the red shirts are the result of problems inequality in society unless politicians and authorities to exploit the poverty, inequality is to arouse the public from the meeting fighting for the interests of The. เธอยอมรับด้วยนะว่าปัญหาการชุมนุมของคนเสื้อแดงนั้นเป็นผลมาจากปัญหาความ เหลื่อมล้ำทางสังคม ชั่วแต่ว่า นักการเมืองและผู้มีอำนาจกลับฉวยใช้ความยากจนความเหลื่อมล้ำนี้ไปปลุกระดม ให้มวลชนออกมาชุมนุมต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของตัว That is very concise. กล่าวอย่างรวบรัดก็คือ An election is not the real solution for the poor. ยุบสภาไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงสำหรับคนยากคนจน Best answer is to reform Thailand คำตอบสุดยอดคือการปฏิรูปประเทศไทย We will have a true democracy. แล้วเราจะมีประชาธิปไตยที่แท้จริง

Tell me your opinion ส.ว. Pi Khanung listening to a friend. ผมเล่าความเห็นของท่าน ส.ว. ให้เพื่อนพี่คนึงฟัง But they insist that the reforms do not take the country. แต่พวกเขายืนกรานว่าปฏิรูปประเทศไม่เอา Because the government does not believe that the reform will be. เพราะไม่เชื่อว่ารัฐบาลอย่างที่เป็นอยู่นี้จะปฏิรูปได้ Therefore, to dissolve the parliament alone. ดังนั้นต้องยุบสภาอย่างเดียว Elections and public voice in future decision. แล้วจัดการเลือกตั้งให้เสียงประชาชนตัดสินอนาคตประเทศ His brothers expressed their commitment to that size. พวกพี่เขาแสดงความมุ่งมั่นขนาดที่ว่า Although contractors have elected to his car to go. แม้จะต้องเหมารถไปเลือกตั้ง เขาก็จะไป

I’m not sure that they are doing on the Pi Khanung romantic hero Han Dang courage in literary life smallpox or blank ผมไม่แน่ใจว่าตนเองกำลังทำเรื่องพี่คนึงให้โรแมนติกดั่งวีรชนหาญกล้าใน วรรณกรรมเพื่อชีวิตดาษๆ หรือเปล่า

I’m not sure that they are the death of Pi Khanung to get that idea and fight their own political or blank ผมไม่แน่ใจว่าตนเองกำลังนำความตายของพี่คนึงไปรับใช้ความคิดและการต่อสู้ทาง การเมืองของตนเองหรือเปล่า

What is confirmed is that honestly. สิ่งที่ยืนยันอย่างซื่อสัตย์ได้ก็คือว่า Story told to all. เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้ From conversations with your friends and Pi Khanung two professors from the Faculty’s letter, another. มาจากบทสนทนากับเพื่อนพี่คนึง 2 ท่าน และอาจารย์จากคณะอักษรฯอีกท่านหนึ่ง We talked almost two hours straight Marble Hall page on the litter around noon on Saturday. เราพูดคุยกันเกือบ 2 ชั่วโมง ตรงม้าหินอ่อนหน้าศาลาพระเกี้ยวในช่วงเที่ยงของวันเสาร์

One side story to tell all what I would not completely ด้านหนึ่ง เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดก็คงไม่ได้มีอะไรพิสดาร Chula red in this story would not have thought of reading as a political clarification deep in CU students and academics. แดงจุฬาในเรื่องเล่านี้ก็คงไม่ได้มีความคิดความอ่านทางการเมืองกระจ่างลึก ซึ้งเหมือนนิสิตและนักวิชาการในจุฬา People like Pee Khanung หรอก may not understand that true democracy. คนอย่างพี่คนึงอาจไม่เข้าใจหรอกว่าประชาธิปไตยที่แท้จริง This is not just about elections, he said that intellectuals are looking to do the same. ซึ่งไม่ใช่แค่การเลือกตั้งอย่างที่ปัญญาชนเขาพูดๆ กันนั้น หน้าตาเป็นอย่างไร And who will be directed to point toward. และใครจะเป็นผู้ชี้ทิศนำทางไป

Security. Proletariat – Red – Chula one I think and speak simple sentences, but that “real democracy.
รปภ. ไพร่-แดง-จุฬา คนหนึ่ง คิดและพูดกับผมได้แต่ประโยคง่ายๆ ว่า “ประชาธิปไตยตัวจริง It requires that people who choose มันต้องให้ ประชาชนเป็นผู้เลือก A judge. “ เป็น ผู้ตัดสิน”

If we believe that the “explanation” of different phenomena can lead to “political choice” that differ with ถ้าเราเชื่อว่า “คำอธิบาย” ปรากฏการณ์ที่ต่างกัน ย่อมนำไปสู่ “ทางเลือกทางการเมือง” ที่ต่างกันด้วย By refusing to society is dominated by a single description is necessary. การไม่ยอมให้สังคมถูกครอบงำด้วยคำอธิบายชุดเดียวจึงมีความจำเป็น We should help each other story people like Pee Khanung to build an explanation of phenomena Redshirts and events 10 Mesa various combinations and do not allow the government technical expert people, senior civil sector, civil society development pugilist friend poor media, etc. Peace นัก page where alternative political monopoly from other parties. เราน่าจะช่วยกันเล่าเรื่องคนอย่างพี่คนึงเพื่อประกอบสร้างเป็นคำอธิบาย ปรากฏการณ์คนเสื้อแดงและเหตุการณ์ 10 เมษา หลายๆ ชุด และไม่อนุญาตให้รัฐบาล นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ราษฎรอาวุโส ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม นักพัฒนา นักต่อสู้เพื่อนคนจน สื่อมวลชน นักสันติวิธี ฯลฯ หน้าไหน ผูกขาดทางเลือกทางการเมืองนับจากนี้ต่อไป

We should be seen against the people of our unusual “otherwise” from normal people in society. เราควรต้องต่อสู้กับการมองเห็นผู้คนที่ผิดแปลกไปจากเรา “เป็นอื่น” ไปจากผู้คนปกติทั่วไปในสังคม And lead to allow violence against each other. จนนำไปสู่การอนุญาตให้ใช้ความรุนแรงต่อกัน We should be keeping people with different political ideas from people like peak steam เราควรช่วยกันทำให้ผู้คนที่มีความคิดทางการเมืองต่างไปจากคนอย่างพี่คนึง Hearts of people like to think Pi was Khanung. สามารถคิดถึงหัวอกของคนอย่างพี่คนึงได้

I am a normal man to live together later in life. ฉัน มนุษย์ปกติที่ยังจะใช้ชีวิตร่วมกันต่อไปในชีวิตประจำวัน

Posted by Reporters at the grassroots people. 12/5/2010 9:36:00 after noon. Posted by นักข่าวชาวรากหญ้า at 5/12/2010 09:36:00 หลังเที่ยง