แถลงการณ์โดย นายเคิร์ท แคมป์เบลล์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

วันอังคาร 11 พฤษภาคม 2010
by chapter 11 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  กรุงเทพฯ

ที่มา – สถานทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย

เรื่อง ประเทศไทย
(ตามที่เตรียมไว้แถลง)

สวัสดีครับ ผมยินดีที่ได้กลับมาเยือนไทยอีกครั้งหนึ่ง ท่านเอริค จี. จอห์น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยผู้มากด้วยความสามารถและผมเพิ่ง เสร็จสิ้นการหารือกับบุคคลสำคัญจำนวนหนึ่ง ซึ่งการหารือดังกล่าวได้สร้างกำลังใจและให้ความรู้แก่เราเป็นอย่างมาก ผมได้หารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ตัวแทนจากฝ่ายค้าน และตัวแทนจากภาคประชาชน การหารือของเราดำเนินไปอย่างตรงไปตรงมาและเต็มไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน

ผมเดินทางมาที่นี่ มิใช่เพื่อเป็นตัวกลางในการหาวิธีแก้ไขปัญหา หรือเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ผมเดินทางมาเพื่อย้ำเน้นถึงการสนับสนุนของสหรัฐฯ ที่มีต่อประเทศไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรสนธิสัญญาที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ ในเอเชีย และย้ำเน้นถึงการสนับสนุนของสหรัฐฯ ต่อประชาชนชาวไทยในช่วงเวลาแห่งอุปสรรคท้าทายนี้

แม้ว่าไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ความพยายามที่จะลดข้อขัดแย้งระหว่างรัฐบาลและผู้ชุมนุมแนวร่วม ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และเจรจาเพื่อหาแนวทางประนีประนอมที่เป็นธรรมและยั่งยืน น่าจะทำให้เราเกิดกำลังใจ เราขอสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อแผนโรดแมปเพื่อสร้างความปรองดองในชาติและความ มุ่งมั่นที่จะจัดการเลือกตั้งขึ้นอีกครั้งของนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ เรายังมีกำลังใจที่ได้เห็นปฏิกิริยาตอบรับที่ดีต่อแผนโรดแมปจากฝ่ายนปช. และหวังว่าผู้นำนปช. จะใช้โอกาสนี้ในการนำพาประเทศไทยออกจากวิกฤตการณ์ที่เป็นอยู่อย่างรวดเร็ว และมีความรับผิดชอบ ในขณะนี้ ความอดกลั้น ความรอบคอบและการมองการณ์ไกลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทั้งสองฝ่าย

อย่างไรก็ดี เรายังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความคืบหน้าที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากมีบุคคลที่ไม่ต้องการเห็นความสงบสุขหรือความก้าวหน้าทางการเมือง ยังคงใช้ความรุนแรงเพื่อบ่อนทำลายเจตนารมณ์ในการแก้ไขความขัดแย้งทางการ เมือง เช่น การใช้อาวุธโจมตีเมื่อคืนวันศุกร์ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต นอกจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว ความรุนแรงทางการเมืองยังทำลายประเทศชาติ บ่อนทำลายสถาบันประชาธิปไตยและกลไกทางกฎหมายที่ช่วยยุติข้อพิพาท เราเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดกลั้นและมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นต่อ กระบวนการสร้างความปรองดองในชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนในหลักนิติธรรม และเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตย

อเมริกาขอยืนยันในการสนับสนุนประเทศไทยและ ประชาชนชาวไทยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้