แนะนำเว็บไซต์ วัดปฏิบัติธรรม,เสียงเทศนา…

วัดท่าซุง (หลวงพ่อฤงษีลิงดำ)
http://www.watthasung.com

วัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ที่บ้านพงสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.watnongpahpong.org/

วัดป่าบ้านตาด
http://www.luangta.com

วัดป่าหนองยาว ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
http://www.watnongyao.com/