ประชาชนมือปล่าวเสืีอแดงปะทะทหารติดอาวุธสงคราม ภาค1,2


Red Shirt v Army April 10 2010 Part1

ประชาชนมือปล่าวเสืีอแดงปะทะทหารติดอาวุธสงคราม ภาค1

Red Shirt v Army April 10 2010 Part2

ประชาชนมือปล่าวเสืีอแดงปะทะทหารติดอาวุธสงคราม ภาค2

Red Shirt v Army April 10 2010 Part4

ประชาชนมือปล่าวเสืีอแดงปะทะทหารติดอาวุธสงคราม ภาค4

Red Shirt v Army April 10 2010 Part5

ประชาชนมือปล่าวเสืีอแดงปะทะทหารติดอาวุธสงคราม ภาค5

Red Shirt v Army April 10 2010 Part6

ประชาชนมือปล่าวเสืีอแดงปะทะทหารติดอาวุธสงคราม ภาค6

Red Shirt v Army – Part7 (Soldier used real bullet).mp4

ประชาชนมือปล่าวเสืีอแดงปะทะทหารติดอาวุธสงคราม ภาค7

ระเบิดสมอง เลือดนองถนน …

Media for the Masses: TV station stormed by ‘Red Shirt’ protesters in Bangkok

ภาพจากกล้องของผู้สื่อข่าวญี่ปุ่น