เสียงปืนแตกที่สี่แยกคอกวัว มีผู้ตายและบาดเจ็บ


โฆษณา