ภาพจากสามเหลี่ยมดินแดง ประชาชนยังโดนยิงเป็นระยะ


ภาพจากสามเหลี่ยมดินแดง ประชาชนยังโดนยิงเป็นระยะ

RT @thaiquest: ภาพจากสามเหลี่ยมดินแดงครับ ประชาชนยังโดนยิงเป็นระยะ #thaicrisishttp://bit.ly/cqVLX7