วันที่ 14 พ.ค.-16 พ.ค.53 ผู้เสียชีวิต เหตุปะทะรวม 29 ราย เจ็บ 221 ราย


ผู้เสียชีวิต เหตุปะทะรวม 29 ราย เจ็บ 221 ราย

โดยวันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย รวมเจ็บ-ตายทั้งสิ้น 250 ราย เป็นชาวต่างชาติ 6 ราย รักษาตัวในรพ. 76 ราย อยู่ในห้องไอซียู 12 ราย…

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น. 16 พ.ค. ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร รายงานรายชื่อผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ทหารกดดันกลุ่มนปช.ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.-16 พ.ค.53 ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 250 ราย บาดเจ็บ 221 ราย เสียชีวิต 29 ราย สำหรับผู้บาดเจ็บได้มีการรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล 76 ราย ในจำนวนนี้ต้องรักษาตัวในห้องไอซียู 12 ราย แยกตามโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้ โรงพยาบาลตากสิน 2 ราย โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 23 ราย โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 19 ราย โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 12 ราย โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ 4 ราย โรงพยาบาลเลิดสิน 42 ราย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 4 ราย โรงพยาบาลตำรวจ 29 ราย โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 4 ราย โรงพยาบาลราชวิถี 44 ราย และโรงพยาบาลรามาธิบดี 25 ราย

นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยแพทย ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล (วพบ.) 1 ราย โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 6 ราย โรงพยาบาลพญาไท1 13 ราย โรงพยาบาลหัวเฉียว 2 ราย โรงพยาบาลกลาง 1 ราย โรงพยาบาลพญาไท2 11 ราย โรงพยาบาลพระรามเก้า 2 ราย โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ 1 ราย โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 2 ราย โรงพยาบาลเปาโล 1 ราย โรงพยาบาลยาสูบ 2 ราย ในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บชาวต่างชาติ 6 ราย ได้แก่ ชาวแคนาดา 1 ราย, ชาวโปแลนด์ 1 ราย, ชาวพม่า 1 ราย, และชาวไลบีเรีย 1 ราย ชาวอิตาลี 1 ราย และชาวนิวซีแลนด์ 1 ราย

สำหรับรายชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทหาร กดดันกลุ่มนปช.ตลอดช่วงตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.-16 พ.ค.53 ทั้ง 29 ราย ได้แก่ นายเสน่ห์ นิลเหลือ, นายอินแปลง เทศวงศ์, นายประจวบ ศิลาพันธ์, นายปิยพงษ์ กิติวงศ์, นายสมศักดิ์ ศิลารักษ์, น.ส.สันทนา สรรพศรี, นายมนูญ ท่าลาด, นายชัยยันต์ วรรณจักร์, นายกิตติพันธ์ ขันทอง, นายทิพเนตร เจียมพล, นายสรไกร ศรีเมืองปุน, นายบุญทิ้ง ปานศิลา, นายศุภชีพ จุลทรรศน์, นายมานะ แสงประเสริฐศรี, นายอำพล ชื่นสี, นายสมพันธ์ ศรีเทพ, นายอุทัย อรอินทร์, นายวารินทร์ วงศ์สนิท, นายพรสวรรค์ นาคะไชย, นายสมชาย พระสุวรรณ, นายประจวบ ประจวบสุข, นายเกรียงไกร เลื่อนไธสงค์, นายวงศกร แปลงศรี และชายไม่ทราบชื่อ 6 ราย