พฤษภาทมิฬ 2535 บันทึกสีดำ ตอนที่6 (1–8)
http://ub-info.com/situation/congregating/2535-84/