เหตุการณ์ชุมนุม-นองเลือดในประเทศไทย
(ทบทวนเพื่อความทรงจำ หลีกเลี่ยงความรุนแรงและไม่ต้องการเห็นประชาชนสูญเสียชีวิตทุกรูปแบบ)
เหตุการณ์ 14 ตุลา 16 ตอน 1-2

http://ub-info.com/situation/congregating/t82/