เหตุการณ์-นองเลือด 6 ตุลา 2519
http://ub-info.com/situation/congregating/0619-83/