กลุ่มผู้ชุมนุม-ผู้ประท้วง ได้บุกยึดและปิดล้อม ตัดไฟ ตึกCAT Telecom

ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ชุมนุม-ผู้ประท้วง ได้บุกยึดและปิดล้อม ตัดไฟ ตึกCAT Telecom เขตบางรัก ซึ่งเป็นที่ตั้ง Serverกลางของผู้ให้บริการ Hosting Server ทำให้เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ไม่สามารถแสดงผลได้ในขณะนี้ ตั้งแต่เวลา ประมาณ 16.00น. และไม่ทราบว่า สถานการณ์การชุมนุมจะยุติลงในเวลาหรือวันที่เท่าไร

คนด้อยสิทธิ์
Thailand