ปะทะ!! ที่ ม.รามฯเสียชีวิตแล้ว 4คน
นศ. ม.รามฯ ตาย1คน
เสื้อแดง เสียชีวิต 3คน